انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

پایه ی هفتم-درس اول-صفحه ی20-روزی را که دوست دارم تکرار شود.


انشاء با موضوع روزی را که دوست دارم تکرار شود


مقدمه:
بعضی از خاطرات و روزها در زندگی ما وجود دارد که دوست داریم بارها و بارها تکرار شوندتا مزه ی شیرین و قشنگ ان دوباره زیر زبان ما بیایدو با تکرار ان لبخند اشنایی بر لب هایمان تداعی شود.


ادامه مطلب