انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

انشا در مورد اذان

دوشنبه 30 مهر 1397

کتاب  مهارت های نوشتاری پایه نهم با موضوع اذان


انشاء با موضوع اذان


اذان


چقد زیباست شنیدن صدای اذان

اینکه به انسان یادآوری میکنه که خدا بزرگ است و خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد و گواهی میدهد به فرستادش حضرت محمد(ص)  و ولی خودش حضرت علی (ع) و دعوت میکند به سوی نماز و اعلام میکند که راه رسیدن به رستگاری نماز است و بهترین کارهاست و دوباره به بزرگی خدا و یکتا بودن خالق هستی تأکید میکند و هرمرتبه دوبار تکرار میشود که شاید بار اولش را نشنیدند ولی از بار دوم غفلت را کنار بگذارند .


ادامه مطلب