انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

 

لیست انشاها به ترتیب حروف الفبا


الف

اذان

ایران

اتوبوس شلوغ

اگر معلم نگارش بودید

آنچه در مسیر خانه تا مدرسه می بینید

آسمان شب

آسمان شب برای کلاس هفتم کتاب مهارت های نوشتاری

آدم فضایی

آتش نشان

 آدم فضایی پایه نهم

 ایران

ایران کلاس هفتم

ایران با ریز موضوع مشاغل پایه هفتم

ایران با ریز موضوع مشاهیر ایران پایه هفتم

امتحان ریاضی

 آرزو

از دل برود هر آن که از دیده برفت - مثل نویسی پایه دوازدهم 

 

ب

بازآفرینی ضرب المثل کلاغ و کبک

بازنویسی حکایت شخصی شتر گم کرد

بازنویسی حکایت به روزگار انوشیروان روزی وزیرش

باز نویسی حکایت مردی با سپری آهنی به میدان جنگ رفته بود

بازنویسی حکایت فردی با سپر آهنی میدان جنگ رفته بود - مقایسه با ساده نویسی

بازنویسی حکایت شخصی خانه به کرایه گرفته بود

بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران

بازنویسی حکایت روزی در فصل بهاران با جمعی از دوستداران 

بازنویسی حکایت مردکی را چشم درد خاست

بازنویسی حکایت حاکمی دو گوشش ناشنوا داشت

بازنویسی ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد

باز نویسی حکایت شخصی به عیادت مریضی رفت

بازنویسی حکایت شخصی نزد طبیب رفت

بازنویسی درس هشتم پایه هشتم صفحه 86

بوی سیر

برداشتن یک ظرف داغ

بازنویسی حکایت آن را که حساب پاک است

بازنویسی حکایت سگی بر لب جوی،استخوانی یافت

22 بهمن

فصل بهار

باز نویسی ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد

باران

 

پ 

پروانه ای هستید که در تاریکی شب

پاییز

پاییز پایه هفتم

پدر بزرگم

پدر بزرگ

 پدر

 

ت

تصویر ذهنی پایه هفتم صفحه 86

تعطیلات نوروز خود را چگونه گذراندید

تابستان خود را چگونه گذراندید ؟

 تصویر نویسی پایه هشتم – صفحه 23

تصویر نویسی پایه هفتم صفحه 23 روستا و طبیعت

 تصویر نویسی پایه هفتم صفحه 55

ث


ج

جای خالی دندان

جلسه امتحان

جلسه امتحان جدید

چ


ح

حمل یک قالب یخ بدون دستکش

حیاط مدرسه

حضرت محمد

خ

خاطره یک روز از کلاس

خواب پایه هفتم

خاطره یک روز از کلاس

خاطره یک روز از مدرسه

خاطره سیزده بدر

خانه پایه هفتم صفحه 30

خسیس بودن

خاطره زندگی - انشا پایه دوازدهم

د

درد دندان

دهه فجر

 دل

ذ


ر

روز پدر

روز معلم

روزی را که دوست دارم تکرار شود

سیزده ابان روز دانش اموز

13 آبان

روز دانش آموز

روز اول مدرسه

رفتگر

ز

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد

 زمستان

زمستان

زمستان

زمستان

زلزله

از زبان کفش

س

ستاره

سیزده ابان روز دانش اموز

13 آبان

روز دانش آموز

سیزده بدر

ساده نویسی حکایت وزیر انوشیروان پایه هشتم

ش

شانس

شب یلدا

شرح خواب

ص

صدای قار قار کلاغ

صدای وزش شدید باد

ض


ط

طبعیت

طعم بستنی یخی

طعم خورشت قورمه سبزی

ظ


ع

عید نوروز

عاقبت فرار از مدرسه

عید نوروز

عید نوروز

عاقبت فرار از مدرسه

عینک با روش طبقه بندی پایه هفتم

غ


ف

فداکاری

فیل و فنجان

فصل بهار

فداکاری

فداکاری چیست ؟

ق

قطره ی بارانی هستید که از ابری چکیده اید


ک

کفش

 کودکی من

کلاغ

کفش

از زبان کفش

کلاغ با طبقه بندی

گ

گذر از رودخانه

گذر از رودخانه

گیلان

ل


م

مقایسه برخواستن از خواب در صبح روستا با شهر

 مقایسه خواب در شب امتحان به صورت ذهنی

محل زندگی ما

محل زندگی ما

محل زندگی ما پایه هفتم

ماه محرم

مادر

محمد حسین فهمیده

مدرسه پایه هفتم صفحه 27

ن

ناخن

انشا درباره ناخن با رعایت ساختمان

نوجوانی

نماز

نیروی انتظامی

نشانه های خدا

 

و


ه

هدف زندگی

هر که بامش بیش برفش بیشتر گسترش ضرب المثل پایه هفتم

هر که بامش بیش برفش بیشتر گسترش ضرب المثل پایه هفتم - انشای دوم

ی