انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

  حکایت گردانی کلاس یازدهم

 

توجه این حکایت در سوالات پایان ترم بوده است ....

 

 

 

 

 

حکایت گردانیبزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت <کمال و برتری >که در دست راست هست  ، خانم چرا انگشتر در انگشت چپ چرا می کنند ؟ گفت :ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند ؟ بازگردانی حکایت شماره یک :

از عالمی پرسیدند که با این همه کمال و برتری که در دست راست وجود دارد چرا زنان انگشتر را در دست چپ می کنند ؟ عالم پاسخ داد که آیا تو نمی دانی که اهل فضیلت همیشه از کمال و برتری محروم هستند ؟

ادامه مطلب